Sadlak

Sadlak ang lahat bunga ng kapritso ng iilan.
Iilan na kontrolado ay karamihan.
Kahit sa amin ay randam ang dulot.
Kaguluhan ang siyang sinasamba.
Ligayang nagpapasigla sa kanilang kalamnan.

Sanlibong alingawngaw.
Katumbas ang mga katawang wala ng malay pa.
Prinsipyong ‘di maunawaan ng karamihan.
Isang paniniwalang tradisyunal.
Sa mga patay na buhay.

Sentro ng kaguluhan ang aming bayan.
Ngunit tila ang nagtatalakan itong malayo sa aming bayan.
Isang prinsipyong hindi ko rin lubos maunawaan.
O dahil dito lang sila kunwa kunwariang makabayan.
At matapos o lumipas ang mga isyung natatanggap ng inyong mga mata.
Ay tila sisiping naman kayo sa ibang isyung pangmakabayan.

Sensationalism.

Kasalanan daw ito ng midya.

Hindi nabibigyang importansya kaming nasa dulong bahagi ng kabihasnan.

Isang bayan na biglang ninakaw ang sarili naming kapayapaan.
Mga batang sinunggaban ng digmaan.
Mata’y produkto ng kanilang kamalayan.
Sa agos ng kanilang ulirat.
Ay isang normal, bunga ng kasalukuyan.

Turing nila sa baril ay diyos.
Pagkat siya daw ay magliligtas ng iyong buhay.

Ang lahat ng tao dito ay ganap ng manhid.
Hindi sa ingay o sa mga bombang bumabagsak sa kanilang maliit na nayon.
Dala siguro ng makalumang tradisyong magliligtas sa kanilang bayan.
Itinuturing ng mga taga-sentro’y “Martial Law”.
Pero sa amin ay tila isang digmaang bayan.
Isang makalumang prinsipyong naglulunod sa amin dito.

May mga nagtangkang baguhin.
Ang ila’y tinapatan ang kanilang mga diyos.
Isang lumang taktikang nagpamulat at nagpatanda na sa akin at sa anyo ng aking bayan.

Sa kabilang banda’y patuloy na sinusuportahan ng kaniyang mga panatiko.
Kahit pa ang talak ay mula sa magkabilang dako.
Na ayon sa mga ito ay landas patungo sa pinakaaasam na kapayapaan sa dulong bayan.

Pantas ang turing.
Ngunit mangmang ang pakiwari.
Walang tiyak na kaalaman.
Karamiha’y astang alam ang lahat.
Isang putang sunod-sunuran sa mga pantas ng internet.
Isang lason na lumalamon sa sarili nitong perspektiba.
Kesyo hindi buo at ganap ang dunong sa akademya.
Kaya isinusubo ang tabletang gagamot sa ignoranteng pulpol.

Ngayo’y patuloy ang sigaw ng pagbabago.
Katotohanang daan sa pag-usad.
Isang mekanismong paraan umamo lamang ang karamihan.
Patungo sa pagiging tuta sa mga alien ng internet.

Hindi uhaw sa impormasyon.
Ngunit nalulunod sa sarili nitong lason.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s