Love is not Baduy

 

Ang karapatang mamuhay ng walang anumang motibasyon sa buhay ay isang malaking kahibangan. Hindi sapat ang pansariling interes upang makabangon at maipagpatuloy ang tipikal na anyo ng sarili nitong ibig pakahulugan.

Hindi sa personal na kapritso kundi sa malawak na perspektiba at gawi nito sa loob ng nagsisiksikang ideya ang pakahulugan sa mas malalim at supistikadong pamamaraan.

Hayaang ang bawat isa’y makatuklas ng nilalaman ng kahalagahan nito! Ang pag-ibig ay isang malalim na pakahulugan hindi lang ito bumabatay sa personal na perspektiba nito lalo’t higit sa mas mababaw nito na pagtingin.

Oo nga’t bahagi tayo ng ating mga kapritso kaya’t maski ang ating mga sarili ay nagkakaroon ng kakulangan sa mas malawak nitong nilalaman.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s